ACTUA

Voor het tijdschrift De Geus schreef RR het artikel 'Poëzie in de taal van Finistère' refererend aan het boek van Jan Deloof Een bloemlezing uit de hedendaagse Bretonse lyriek uit 1981. Zie: De Geus, jg. 53, nr. 1, jan. 2021, p. 53.

In Brugge die scone verscheen het artikel van RR 'De Galge en de uitgever' omtrent de uitgever Johan Sonneville in de jaren 1960, samen met het gedicht aan hem opgedragen. Zie: Brugge die scone, nr. 4, 2020, p. 62-63.

Gitan

            herinnering aan Johan S.

Naarmate de nacht vorderde

zag je hem minder

je zag hem vaag

door de rook.

Je hoorde hem nog

als je goed luisterde

je hoorde hem hees

door de rook.

Er lag een wereld open

als hij de morgen nakend

de laatste Gitanes gerookt

in de nevel verdween.

In Rijmtijd, het tijdschrift voor liefhebbers van de poëzie van Gezelle, verscheen het gedicht 'Absolutie' dat door RR werd opgedragen aan zijn zwager/priester Frans Terrie. Zie: Rijmtijd, nr. 91, november 2020, p. 23.

Absolutie

                        voor Frans T., pr.

 

Hij loopt gebogen, naar de aarde toe.

Het zal de last der jaren wezen,

het gewicht van gewijde woorden

die hij zijn lange leven heeft gehoord.

Gehoord en doorgegeven aan doven

die hij zegende van doop tot graf.

Mild heeft hij hun zonden vergeven,

hun twijfels, hun hartstocht voor het vlees.

Nog laat hij bronzen klokken luiden en

zijn hart klopt op de juiste plaats:

ook geuzen schenkt hij onversneden wijn.

Hij loopt gebogen, naar de aarde toe.

Op 15 november 2020 werd de VWS-Prijs-Editie 2020 uitgereikt aan de dichter Hendwig Speliers.

Wegens coronamaatregelen kon deze uitreiking niet, zoals vorige jaren, plaatsvinden in aanwezigheid van genodigden in een publieke ruimte, maar gebeurde dit ten huize van Antje en Hedwig Speliers in Oostende. De sculptuur, 'UNA' genaamd, is een creatie van Renaat Ramon. De kunstenaar heeft zijn creatie persoonlijk aan de dichter overhandigd.

In JAARWERK MMXX werd een essay gepubliceerd van de dichter Jan M. Meier over het werk van Hedwig speliers.

Het tijdschrift ART 04 publiceerde in hun jongste nummer het gedicht 'Hoofdzaak'. Bijhorend werd het gedicht 'Poging tot Poëzie 0702b' gepubliceerd van het kunstenaarskoppel SAGE uit Schiedam (Nederland). Zie: ART 04, nr. 64, dec. 2020, jan./febr. 2021, p. 40-41.