top of page

ACTUA

Maintenant 16.jpg

Ook dit jaar publiceerde het Amerikaanse tijdschrift Maintenant een van R.Rs visuele gedichten nl. 'NYET ZERO - YAY DADA'. - zie Maintenant 16, p. 12.

Infokastjes Damme - juli- aug.  2022.JPG
Appelblauwzeegroen.jpg

De infokastjes aan de muur van het stadhuis in Damme worden voor twee maand ter beschikking gesteld van poëzie. Tot half augustus zijn er twee gedichten van R.R. te lezen nl. 'poème à tiroirs' en 'recto-verso'.

ZEEM
De dieren hoorden hoe mensen van eer en stand
beleidsmakers en gezagsdragers paaiden
en maagdenhoning om hun monden smeerden

Op een dag hield een koning hun woorden voor bekeken
legde zijn raadslieden met opgeheven hand het zwijgen op
vatte post op het strand en liet het getij de woorden aandragen

De zee kwam eerst geduldig poolshoogte nemen
maar maakte allengs met beukende golven
korte metten met de kapsones van importante slippendragers
en verstoorde hun loze woorden
gestaag met luider wordend gebulder
                                 Herlinda Vekemans

Onlangs verscheen Appelblauwzeegroen, de nieuwste gedichtenbundel van Herlinda Vekemans, uitgegeven door Poëziecentrum Gent.
R.R. schreef hierover een recensie en noteerde het gedicht 'Zeem'.
Zie: De Geus, jg. 54, nr. 3, juli 2022, p. 31.


 

Scan_20220627 (2).jpg

De toekomst kent geen feiten -
laat alles dus zijn zoals het was:
de aarde vlak en vruchtbaar,
de eindeloze wereld voorbij
het ultima thule nog door water
en wolken begrensd. Boven
deze hemel is een andere hemel,
en boven de zeven sferen
is er een gordel van goden,
een zilveren halo om de grote
bronzen zon. Op gezette tijden
valt er vuur in de sneeuw, valt
de nacht in de bedding der vissen.
Tussen de regels stijgt het wit -
een blinde vogel wiekt; zijn vleugels
dragen de kleuren van de regenboog.
                                      Renaat Ramon 

In de Scheurkalender 2022, uitgegeven door Poëziecentrum Gent, werd op 5 april het tweede deel van het gedicht 'Passage' uit de bundel Geheim besogne opgenomen.

Paar.JPG

        Paar

        verenigd in het leven
        argeloos
        samen in de dood
tijd
        heeft hen gehavend
tijd
        heeft hen bewaard
tijd
kent barmhartigheid

je ziet de tederheid
van de tragedie
de grove esthetiek
van de dood.
                        
 Renaat Ramon

'Paar' is het gedicht dat R.R. schreef bij de verstrengelde skeletten van 'De minnaars van Valdaro' ('gli amanti di Valdaro') die gevonden werden op 5/2/2007 in Valdaro, een buitenwijk van Mantua.
Het paar, een jongen en een meisje waren -/+ 20 jaar toen ze meer dan 5500 j. geleden de dood vonden en nu tentoongesteld liggen in het Archeologisch Museum van Mantua.
Het gedicht bij de foto verscheen in het tijdschrift ART 04 in het lentenummer 2022, p. 18-19.
 

Scan_20220619.jpg

In De Auteur, het tijdschrift van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, verscheen een recensie van Bert Bevers over Borgtocht Woordwerk en Borgtocht Beeldwerk, de verzamelde poëzie van R.R. die verscheen in oktober 2021. Bert Bevers eindigt aldus: 'Met zijn sierlijk intellect brengt Ramon in zijn werk zowel de oudheid als recentere geschiedenis sprekend tot leven. Dit is een waardevolle dubbeluitgave van een aimabel dubbeltalent, boeken die het verdienen om regelmatig uit de kast gehaald te worden'.
Zie: De Auteur, juni 2022, p. 19

'Geluk in de regen' is de titel van een reflectie van R.R. bij het gedicht 'Jaagpad' van Paul Rigolle.
Het verscheen in het tijdschrift De Geus, jg. 54, nr. 2, april 2022, p. 41.

Jaagpad

Trage wegen dragen ons als leestekens
in het landschap. Even halt te houden,
even een punt te zetten. Kijkend naar

wat achter ons ligt en naar wat nog
moet komen, zoveel tijd is er ons gegeven
om ons niet te moeten haasten.

Adempauze. Pas op de plaats.
We ademen in en uit, bladeren
in het boek van tijd en ruimte,

slaan lang en breed een brug,
wandelen en fietsen langs het water
dat tussen de oevers deint en kolkt

en kolkt. Een stroom te volgen!
Een rivier op aarde en dan plots beseffen:
Geluk is een jaagpad in de regen.

                                    Paul Rigolle

 

'Onderkastpoëzie' is de titel van een recensie die R.R. schreef voor het tijdschrift De Geus over de poëziebundel Tijdscapsule van Francis Cromphout dat eind 2021 verscheen.
Zie: De Geus, jg. 54, nr. 1, p. 31.

R.R.

Duet voor Van Ostaijen.jpg
Wals- Valse pour le ....jpg

Het artistiek tijdschrift Ambrozijn brengt in hun jongste nummer een hulde aan Paul van Ostaijen - dit n.a.v. zijn 125ste geboortejaar en 100 jaar dat zijn Bezette Stad werd gepubliceerd. 
Hiervoor werd aan acht dichters gevraagd een gedicht van Van Ostaijen tegen het licht te houden en van commentaar te voorzien. De commentaar kon diverse vormen aannemen: gaande van een grondige analyse of een anekdote tot een beeld als commentaar. R.R. koos voor deze laatste vorm en bezorgde het tijdschrift twee computertekeningen: 'Duet voor Van Ostaijen' en 'Valse virulente'. Zie: Ambrozijn, jg. 39, nr. 4, p. 19 en 21.

JAARWERK MMXXI - omslag.png
Jaarw 1.JPG
Jaarw 2.JPG

Voor JAARWERK MMXXI, de jaarlijkse publicatie van de Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, schreef RR  twee artikels:
'Vreugden komen als papavers. Het Westen en De Wispelaere', over de literaire carrière van Paul de Wispelaere.
Zie
JAARWERK MMXXI, p. 161-175.
'Grootmoedige stilte: afscheid van een gelouterde moralist', een in memoriam aan Fernand Lambrecht (1934-2021).
Zie J
AARWERK MMXXI, p. 176-180.
De omslag is een ontwerp van R.R.


Bij de voorstelling van het boek werd de jaarlijkse literaire prijs toegekend aan Herman Leenders - de sculptuur 'Dos à Dos' - een creatie van RR. In zijn toespraak zegde Leenders 'Ramon slaagt erin om ruimte te snijden'.
Op de foto bij de onthulling: vlnr: Koen D'Haene, voorzitter van de VWS, Renaat Ramon en H
erman Leenders. 

20 oktober 2021

2021. 20 okt - 2.JPG
2021. 20 okt - 7.JPG
2021. 20 okt - 10.JPG

Burgemeester Dirk De fauw aan het woord

Patrick Lateur

Herman Leenders

2021. 20 okt - 12.JPG

Hanna Kirsten

2021. 20 okt - 15.JPG

Claude Van de Berge

2021. 20 okt - 20.JPG
2021. 20 okt - 14.JPG

Erik Spinoy

2021. 20 okt - 17.JPG

Carl de Strycker

2021. 20 okt - 19.JPG

De dichter en twee getrouwen

Op 20 oktober 2021 om 19 uur werd in de Gotische zaal van het Stadhuis in Brugge Borgtocht voorgesteld, het verzameld poëtisch oeuvre van Renaat Ramon.

Het werden twee boeken: Borgtocht Woordwerk en Borgtocht Beeldwerk.

De plechtigheid:

- Burgemeester Dirk De fauw verwelkomde de talrijke aanwezigen. Hij schetste Renaat als een echte Bruggeling met zijn verdiensten voor de stad als beeldend kunstenaar – hij verwees naar de monumentale sculpturen ‘Octogon’ die als een baken fungeert voor bezoekers, naar ‘Cycloop’ aan het Cultureel Centrum De Dijk en ook aan ‘Polis’ in Zeebrugge, een hommage aan baron Auguste de Maere d’Aertrycke.

Hij herinnerde eraan dat Renaat niet enkel zijn eigen poëzie te boek stelde, maar ook overleden Brugse auteurs in de kijker bracht met name in de reeks ‘VWS-Cahiers’ van de Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers, zo o.m. ‘paster’ Lodewijk van Haecke, Louis de Mey, Fernand Bonneure, Jaak Fontier en zijn lievelingsdichter Jan van der Hoeven. Ook dat hij in 2005 Geschreven tijd bracht, een uitvoerig overzicht van de literaire en semi-literaire tijdschriften in West-Vlaanderen tussen 1805 en 2005. En ook de geschiedenis van de concrete- en visuele poëzie in Nederland en Vlaanderen, Vorm & Visie, verschenen in 2014.

 

- Daarna lichtte Prof. Dirk de Geest de diverse aspecten van de poëzie van R.R. toe, een lezing waarover iedereen het roerend eens was: ‘subliem !’.

- Zes dichters werden gevraagd een gedicht te brengen n.a.v. de 85-jarige: Patrick Lateur, Herman Leenders, Hanna Kirsten, Erik Spinoy, Claude van de Berge en Lies van Gasse.

- Carl de Strycker, directeur van het Poëziecentrum, presenteerde Borgtocht en Renaat Ramon las nog enkele gedichten.

- Traditiegetrouw bij dergelijke gelegenheden volgde het signeren en een drink.

Über Viele s.jpg
Über Viele s - pag 144.jpg

Klaus-Peter Dencker (Lübeck 1941-Ahrensburg 2021), Duits auteur en historicus van iconische poëzie, blikt in zijn laatste publicatie terug op het werk van en de ontmoetingen met zijn collega-dichters. Op pag. 144  belicht hij de mens en het werk van R.R.

Zie: Klaus Peter Dencker: Über Viele/s, 2021.

bottom of page