ACTUA

Duet voor Van Ostaijen.jpg
Wals- Valse pour le ....jpg

Het artistiek tijdschrift Ambrozijn brengt in hun jongste nummer een hulde aan Paul van Ostaijen - dit n.a.v. zijn 125ste geboortejaar en 100 jaar dat zijn Bezette Stad werd gepubliceerd. 
Hiervoor werd aan acht dichters gevraagd een gedicht van Van Ostaijen tegen het licht te houden en van commentaar te voorzien. De commentaar kon diverse vormen aannemen: gaande van een grondige analyse of een anekdote tot een beeld als commentaar. R.R. koos voor deze laatste vorm en bezorgde het tijdschrift twee computertekeningen: 'Duet voor Van Ostaijen' en 'Valse virulente'. Zie: Ambrozijn, jg. 39, nr. 4, p. 19 en 21.

JAARWERK MMXXI - omslag.png
Jaarw 1.JPG
Jaarw 2.JPG

Voor JAARWERK MMXXI, de jaarlijkse publicatie van de Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, schreef RR  twee artikels:
'Vreugden komen als papavers. Het Westen en De Wispelaere', over de literaire carrière van Paul de Wispelaere.
Zie
JAARWERK MMXXI, p. 161-175.
'Grootmoedige stilte: afscheid van een gelouterde moralist', een in memoriam aan Fernand Lambrecht (1934-2021).
Zie J
AARWERK MMXXI, p. 176-180.
De omslag is een ontwerp van R.R.


Bij de voorstelling van het boek werd de jaarlijkse literaire prijs toegekend aan Herman Leenders - de sculptuur 'Dos à Dos' - een creatie van RR. In zijn toespraak zegde Leenders 'Ramon slaagt erin om ruimte te snijden'.
Op de foto bij de onthulling: vlnr: Koen D'Haene, voorzitter van de VWS, Renaat Ramon en H
erman Leenders. 

20 oktober 2021

2021. 20 okt - 2.JPG

Burgemeester Dirk De fauw aan het woord

2021. 20 okt - 7.JPG
2021. 20 okt - 10.JPG

Patrick Lateur

Herman Leenders

2021. 20 okt - 12.JPG

Hanna Kirsten

2021. 20 okt - 15.JPG

Claude Van de Berge

2021. 20 okt - 20.JPG
2021. 20 okt - 14.JPG
2021. 20 okt - 17.JPG

Erik Spinoy

Carl de Strycker

2021. 20 okt - 19.JPG

R.R.

De dichter en twee getrouwen

Op 20 oktober 2021 om 19 uur werd in de Gotische zaal van het Stadhuis in Brugge Borgtocht voorgesteld, het verzameld poëtisch oeuvre van Renaat Ramon.

Het werden twee boeken: Borgtocht Woordwerk en Borgtocht Beeldwerk.

De plechtigheid:

- Burgemeester Dirk De fauw verwelkomde de talrijke aanwezigen. Hij schetste Renaat als een echte Bruggeling met zijn verdiensten voor de stad als beeldend kunstenaar – hij verwees naar de monumentale sculpturen ‘Octogon’ die als een baken fungeert voor bezoekers, naar ‘Cycloop’ aan het Cultureel Centrum De Dijk en ook aan ‘Polis’ in Zeebrugge, een hommage aan baron Auguste de Maere d’Aertrycke.

Hij herinnerde eraan dat Renaat niet enkel zijn eigen poëzie te boek stelde, maar ook overleden Brugse auteurs in de kijker bracht met name in de reeks ‘VWS-Cahiers’ van de Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers, zo o.m. ‘paster’ Lodewijk van Haecke, Louis de Mey, Fernand Bonneure, Jaak Fontier en zijn lievelingsdichter Jan van der Hoeven. Ook dat hij in 2005 Geschreven tijd bracht, een uitvoerig overzicht van de literaire en semi-literaire tijdschriften in West-Vlaanderen tussen 1805 en 2005. En ook de geschiedenis van de concrete- en visuele poëzie in Nederland en Vlaanderen, Vorm & Visie, verschenen in 2014.

 

- Daarna lichtte Prof. Dirk de Geest de diverse aspecten van de poëzie van R.R. toe, een lezing waarover iedereen het roerend eens was: ‘subliem !’.

- Zes dichters werden gevraagd een gedicht te brengen n.a.v. de 85-jarige: Patrick Lateur, Herman Leenders, Hanna Kirsten, Erik Spinoy, Claude van de Berge en Lies van Gasse.

- Carl de Strycker, directeur van het Poëziecentrum, presenteerde Borgtocht en Renaat Ramon las nog enkele gedichten.

- Traditiegetrouw bij dergelijke gelegenheden volgde het signeren en een drink.

Über Viele s.jpg
Über Viele s - pag 144.jpg

Klaus-Peter Dencker (Lübeck 1941-Ahrensburg 2021), Duits auteur en historicus van iconische poëzie, blikt in zijn laatste publicatie terug op het werk van en de ontmoetingen met zijn collega-dichters. Op pag. 144  belicht hij de mens en het werk van R.R.

Zie: Klaus Peter Dencker: Über Viele/s, 2021.

Maintenant 15.jpg

The Journal of comtemporary DADA writing & Art (New York) publiceerde in hun jongste boek Maintenant 15  'Start up' van R.R.
Zie: Maintenant 15, 2021, pag. 5.

 

Alain Delmotte - Kleerscheuren.jpg

'Een scheurgedicht. Alain Delmotte tussen een anarchist en een markies' is de titel van een artikel dat R.R. schreef voor het tijdschrift De Geus omtrent het gedicht '(hulde aan een Vlaams anarchist)' van Alain Delmotte uit zijn bundel Kleerscheuren uit 1991.
'Nog steeds een boeiende bundel' aldus R.R.

Zie: De Geus, jg. 53, nr. 4, oktober 2021, p. 17.

Poeziekrant - Fernand L..jpg

'Een solist in het koor' is de titel van een artikel over Fernand Lambrecht dat R.R. schreef voor Poëziekrant n.a.v. het overlijden van Fernand.
Zie: Poëziekrant, jg. 45, nr. 5, p. 73. 

Jaak.jpg

Het gedicht 'bezoek', een in memoriam Jaak Fontier, van R.R. werd opgenomen in de postume publicatie Herinneringen aan Jenny en Luc Peire, samengesteld en verzorgd door Marc Peire.
juli 2021

bezoek

                in memoriam Jaak Fontier

 

ook zijn laatste woorden

waren eigen woorden

 

zijn ogen waren op tekst gesteld

voorbij de woorden zagen zij niets

 

alleen echo was zichtbaar

door schemer gedempt

 

zijn hand tekende nog een beweging

die in de ruimte is gestold

001.jpg

De jongste poëziebundel van Claude van de Berge, uitgegeven door Poëziecentrum Gent, voorjaar 2021, kreeg de titel Gebed tot de stilde.

R.R. schreef daarover voor het tijdschrift De Geus een recensie met als titel ‘Een fluisterende ster’. Daarbij vangt hij aan met de woorden ‘Claude van de Berge is een begeesterd beoefenaar van een in onbruik geraakt literair genre: de mystiek’.

Zie: De Geus, jg. 53, nr. 3, juli 2021, p. 44.