top of page

MUSES

Het is een klassieke topos dat dichters bij de aanvang van hun werk een muze aanroepen en om steun vragen. Het is echter waarschijnlijk de eerste keer dat een dichter de muzen in drie dimensies en geabstraheerd uitbeeldt.

1975

1. MUSES.JPG
24.2 1975-2017 - MUSES.jpg

2020

3. Erato - Clio - Calliope - Polyhymnia

Erato            Clio       Calliope   Polyhymnia     Thalia    Urania  Terpsichore  Melpomene  Euterpe

bottom of page