MUSES

Het is een klassieke topos dat dichters bij de aanvang van hun werk een muze aanroepen en om steun vragen. Het is echter waarschijnlijk de eerste keer dat een dichter de muzen in drie dimensies en geabstraheerd uitbeeldt.

1975

2020

Erato            Clio       Calliope   Polyhymnia     Thalia    Urania  Terpsichore  Melpomene  Euterpe