top of page

DANIËL VAN RYSSEL – z.j.

Ramon is een dichter die met wiskundige wetmatigheden en geometrische vormen een puur intellectuele, mathematische en concrete schoonheid nastreeft, een louter esthetische ontroering, ver van alle sentimenten. Exactheid is dan ook het enige juiste woord om het beeldhouwwerk van Renaat Ramon mee aan te duiden, en ieder van zijn sculpturen moet gezien worden als een autonoom kunstwerk, een in zichzelf gesloten en besloten entiteit, vrij van toevalligheden en los van de maker.

bottom of page