top of page

HENRI-FLORIS JESPERS – 1983 - Uit: Flandria fabulata, 1983.

'Zeven kanttekeningen rond en om Ramon'

1. Ook de grote gevoelens worden thans geteisterd door een genadeloos om zich heen grijpende inflatie. Renaat Ramons taaleconomie echter blijft gekenmerkt door een haast vanzelfsprekend evenwicht.

2. Wanneer ik deze zuinige en dus nuchtere dichter lees, dan denk ik aan een uitspraak van Montherlant: 'Il arrive souvent que les têtes des statues antiques ne prennent toute leur beauté que mutilées: ce vide est la place du rêve'.

3. Het gedicht van Ramon lijkt soms het produkt van een soortgelijke, maar dan doelgerichte verminking. De knaging van de tijd, de soms cynische nuchterheid en zin voor relativiteit hebben de tekst ontdaan van zijn fioritures en potentieel aanwezige lyrische volzinnen.

4. Jean Cocteau heeft gesteld: 'Il y a des œuvres longues qui sont courtes. l'œuvre de Wagner est une œuvre longue qui est longue, une œuvre en étendue, parce que l'ennui semble è ce vieux dieu une drogue utile pour obtenir l’hébétement des fidèles'. En Montherlant, die meer aanleg tot misprijzen had, kwam tot volgende vaststelling : 'On fait une chose d'abord par goût, ensuite par devoir, enfin par hébétude'. Bij Ramon, geen gevaar voor lyrisch verstompen of versuffen; zijn nuchterheid, zijn schuchterheid behoedt hem voor ijle breedsprakerigheid en rhetorisch prestissimo.

5. Een en ander heeft duidelijk te maken met het ook mentaal Westvlaamse landschap.

6. De cynische, genadeloze pointes in Ramons werk zijn elegante vormen van een weerbaar engagement. Hij wraakt inderdaad de gestelde lichamen die hun wingewesten en sluiklanden hebben vergeten en veracht.
Mentale verdrukking en materiële onderdrukking staan immers de bliksemende ervaring van de schoonheid in de weg.

7. Niets is verraderlijker dan de ogenschijnlijke onbewogenheid van de introspectie. In elke introvert gaat een activiteit schuil. En de stem van de stilte weegt vaker zwaarder door dan oorverdovender rumoer.
Deze poëzie ligt nog op de loer. Tot – dank zij de lezer – vervuld wordt van woelende, woelende hartstocht.

bottom of page